Babylon Academy jazyková agentúra FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY – JAZYKOVÉ POBYTY - PREKLADY
VAŠE ÚSPEŠNÉ ŠTÚDIUM JE NÁŠ CIEĽ

Spoločný európsky referenčný rámec (SERR)

Úroveň Level Európsky stupeň
Úplný začiatočník Basic A1
Začiatočník Elementary A2
Mierne pokročilý Pre-Intermediate A2
Stredne pokročilý Intermediate B1
Viac stredne pokročilý Upper-Intermediate B2
Pokročilý Advanced C1
Odborná úroveň Proficiency C2

A1po absolvovaní kurzu budete vedieť viesť jednoduchú konverzáciu na bežné témy (rodina, dovolenka, práca) a pýtať sa a odpovedať na otázky. Takisto budete rozumieť oznamom a informačným tabuliam a zvládnete vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napísať krátky e-mail a pod.

A2 – začiatočníci  - po absolvovaní tejto úrovne budete vedieť vyjadriť svoje stanovisko a názor k známym témam alebo vyjadriť požiadavky v rámci známeho kontextu.  Budete schopní porozumieť jednoduchému textu a vyhľadať informácie na Internete a v tlači, vyplniť formulár, napísať krátky osobný list, e-mail.

B1 – mierne pokročilí – po ukončení tejto úrovne budete schopní jednoducho vyjadriť svoj názor k abstraktným, napr. kultúrnym témam. Porozumiete rôznym jednoduchým inštrukciám, oznamom a bežným informáciam. Budete takisto rozumieť jednoduchým článkom a pri zložitejších vám bude z kontextu jasná hlavná myšlienka alebo pointa.  Nadobudnete zručnosti v písaní listov a v robení si poznámok v cudzom jazyku jazyku.

B2 – stredne pokročilí – po absolvovaní tejto úrovne budete schopní viesť rozhovor na variabilné témy. Z textu budete vedieť vyhľadať relevantné informácie a takisto budete rozumieť komplikovanejším inštrukciám a radám. Zdokonalíte si zručnosti v písaní mailov, listov, vo vyjadrovaní svojich požiadaviek a v robení si poznámok v cudzom jazyku.

C1 – vyššie pokročilí – budete schopní bez väčšej námahy porozumieť akejkoľvek konverzácii, či filmom, čítať knihy. Porozumiete komplikovaným inštrukciám,návodom a textom. Nadobudnete zručnosť plynujej verbálnej a písomnej spoločenskej a profesionálnej komunikácie, nakoľko budete schopní presne formulovať svoje myšlienky, názory, či požiadavky a takisto budete schopní zvoliť si správny štýl písania voči konkrétnej osobe.

C2 – pokročilí – po absolvovaní kurzu nemáte problém s porozumením akéhokoľvek prejavu, či už vysielaného alebo priameho. Zvykáte si len na prízvuk. Ste schopní vyjadrovať sa na profesionálnej úrovni a dokážete sa zúčastniť akejkoľvek konverácie, nakoľko ovládate hovorovú reč a idómy.  Dokážete napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

Babylon Academy - jazyková agentúra