Babylon Academy jazyková agentúra FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY – JAZYKOVÉ POBYTY - PREKLADY
VAŠE ÚSPEŠNÉ ŠTÚDIUM JE NÁŠ CIEĽ

Pracovné príležitosti

 

  • Hľadáme lektorov angličtiny, čínštiny, slovenčiny pre cudzincov v rámci externej spolupráce.
  • We are looking for the experienced and enthusiastic teachers – English and Chinese native speakers with a real passion for teaching.

We offer interesting work experience and responsible independent teaching job opportunities with the adequate evaluation based on the external cooperation.

If you are interested, just send us CV and Motivation Letter and we will keep you registered. In case of teaching job offers, we will contact you ASAP. E-mail: babylonacademy.sk@gmail.com

Form of cooperation: external; trade licence required

 

 Spolupráca: externá;  živnostenský list je nutný

 Váš štruktúrovaný životopis (v slovenskom a v príslušnom cudzom jazyku) s doprovodným listom zašlite prosím e- mailom na:  babylonacademy.sk@gmail.com , čím sa zaregistrujete do našej databázy lektorov a my Vás v prípade  vhodnej ponuky budeme hneď kontaktovať.

Požadujeme:

- pedagogické a jazykové vzdelanie (pedagogická fakulta, filozofická fakulta, jazykové certifikáty, štátna jazyková        skúška, TOEFL, TEFL atd.)

- prax vo výučbe cudzích jazykov a flexibilitu, entuziazmus a zodpovedný prístup

Ponúkame:

zaujímavé pracovné skúsenosti, zodpovednú samostatnú prácu a adekvátne ohodnotenie

Babylon Academy - jazyková agentúra