Babylon Academy jazyková agentúra FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY – JAZYKOVÉ POBYTY - PREKLADY
VAŠE ÚSPEŠNÉ ŠTÚDIUM JE NÁŠ CIEĽ

METODIKA

Robíme všetko preto, aby sme boli vašou prvou voľbou.

Communicative Language Teaching (CLT)

V našich jazykových kurzoch výučba prebieha na pricípe „Communicative Language Teaching“ (CLT), t.j. zameraniavame sa na zvládnutie všetkých zručností, ktoré sú nevyhnutné na ovládanie cudzieho jazyka: gramatika, písanie, počúvanie, čítanie, rozprávanie, pričom dôraz je kladený na využitie všetkých poznatkov v komunikácii.  Pri výučbe sa zameriavame na situácie z reálneho života a na aktívnu komunikáciu v cieľovom jazyku v bežných situáciach prostredníctvom aktivít ako je role-play (účastníci kurzu dostanú roly, v rámci ktorých komunikujú na nejakú tému), práca vo dvojiciach, imitácia rôznych pohovorov, prezentácie a mnohé ďalšie aktivity, ktoré napomáhajú v efektívnom štúdiu. 

Charakteristika našich vyučovacích metód:

Profesionálny prístup – ako klienti ste podrobne oboznámení so štúdijným plánom a cieľom
Praktickosť – náplň výučby zodpovedá jej reálnemu praktickému využitiu
Dynamika – lektor si vie získať a udržať vašu pozornosť
Komunikácia – spontánnym rozprávaním sa zbavujete komunikačného bloku
Efektívnosť – úspešne zvládate jazyk, čo je merateľné reálnymi výsledkami
Príjemná atmosféra chceme, aby ste mali vždy dôvod odchádzať z hodín s úsmevom


    V jazykových kurzoch využívame aktuálny a adekvátny učebný materiál podľa typu kurzu a požiadaviek klienta na kurz (v prípade tématických kurzov).
 

Babylon Academy - jazyková agentúra