Babylon Academy jazyková agentúra FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY – JAZYKOVÉ POBYTY - PREKLADY
VAŠE ÚSPEŠNÉ ŠTÚDIUM JE NÁŠ CIEĽ

Firemné jazykové kurzy

     Zabezpečujeme maximálnu starostlivosť o klienta, pričom vašej firme šetríme čas a v neposlednom rade aj finančné prostriedky.

     Jazykové kurzy nadizajnujeme presne podľa vašich predstáv a zapracujeme špecializáciu kurzu podľa zamerania vašej spoločnosti a pracovnej náplne zamestnancov.  

     Vaše úspešné štúdium a spokojnosť sú naším cieľom.

Postup pri objednávaní kurzov:

  • Radi zodpovieme na akékoľvek vaše otázky, ktoré nám pohodlne zašlete mailom alebo prostredníctvom kontaktného formuláru. 
  • Obratom obdržíte požadované informácie alebo podľa žiadosti - našu cenovú ponuku jazykových kurzov podľa vašich požiadaviek, orientačný štúdijný plán a formulár záväznej Objednávky. 
  • Ak našu ponuku schválite a zašlete nám vyplnenú záväznú Objednávku, pristúpime k realizácii kurzu a poskytneme vám v prípade záujmu zdarma vedomostný audit a navrhneme zaradenie účastníkov do adekvátnej úrovne.
  • Na základe výsledkov auditu môžu byť po vzájomnej dohode počet a termíny kurzov upravené, doplnené v Objednávke a oboma stranami potvrdené, ako uvádzajú naše obchodné podmienky
  • Následne vypracujeme podrobný štúdijný plán pre každý kurz a počas trvania kurzov pravidelne monitorujeme progres účastníkov

S nami budete mať vždy o vašom štúdiu prehľad.

Doba výuky termíny a intenzita kurzov sú prispôsobené vašim požiadavkám a typu kurzu      
Miesto výuk radi prídeme do vašich firemných priestorov
Lektori príjemní a vzdelaní ľudia, pričom garantujeme, že každý lektor je na hodiny
pripravený a riadi sa vašim firemným “dress-code“

Jazykové kurzy:

Ponuka zamerania jazykových kurzov:

Kurzy všeobecného zamerania  
Kurzy obchodného zamerania - špecifickejšie zameranie prispôsobíme vašim požiadavkám;
napr.: všeobecné obchodné, marketing, manažment, financie, logistika, ľudské zdroje, styk s verejnosťou a i.
Konverzačné kurzy  
Tématické kurzy (podľa vašich požiadaviek)  

Typy jazykových kurzov

- Individuálne kurzy (one to one)  
- Mini skupinová výučba (2 - 4 účastníci)  
- Skupinové kurzy (5 - 8 účastníkov)  

  Podrobné informácie o zameraní kurzov nájdete v sekciách jednotlivých jazykov.
 

Babylon Academy - jazyková agentúra