Babylon Academy jazyková agentúra FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY – JAZYKOVÉ POBYTY - PREKLADY
VAŠE ÚSPEŠNÉ ŠTÚDIUM JE NÁŠ CIEĽ

Čínsky jazyk – jednoducho & efektívne

Všetky kurzy sú zamerané na praktické využitie v každodennom živote, zameriavajú sa na užitočnú slovnú zásobu, preto je vaše štúdium jednoduché a efektívne.

Čínska gramatika je ľahká

Čínština má relatívne ľahkú gramatiku, lebo podobne ako v maďarčine – nerozlišuje pri veciach mužský, ženský a stredný rod.

Minulosť alebo budúcnosť vyjadríte vždy veľmi  jednoducho – len konkrétnym určením času;

napr. včera/zajtra.

Keď si osvojíte základné znaky,  znaky sa začínajú opakovať a nové sa naučíte rýchlejšie.

V porovnaní s inými jazykmi, v ktorých je množstvo pravidiel a výnimiek, čínština je skvelá svojou jednoduchou vetnou skladbou, takže sa nemusíte učit nespočetne veľa pravidiel.

Znaky a tóny – dostanete ich pod svoj manažment

1. Znaky

Pôvodne čínske znaky skutočne znázorňovali konkrétne veci, ale keďže takýto písomný prejav bol príliš zdĺhavý, čínske písmo prechádzalo fázami zjednodušovania. Znaky sa menili natoľko, že súčasné znakové písmo už nemôžme vnímať ako konkrétne zobrazenia.  Napriek tomu sa stále nájdu znaky, ktoré naznačujú zobrazením naznačujú svoj význam. Napr.:

znak s významom „človek“ 人[rén] (podobá sa na dve kráčajúce nohy) a znak s významom „strom“ 木[mù] vytvárajú spoločne znak s významom „oddychovať“ 休 [xiū] (pripomína človeka oddychujúceho pod stromom).

Dôležitosť sa kladie na poradie ťahov pri písaní znakov, lebo umožní ich ľahšie čítanie. Poradie je však veľmi ľahké zapamätať si; všeobecne platí, že znak sa začína písať zhora-dole a z ľavej strany smerom doprava.

2. Tóny

V slovenčine vyjadrujeme zmenou tónu hlasu naše pocity. V čínštine sú tóny súčasťou jazyka a odlišujú význam slov.  Preto je pri štúdiu dôležité učiť sa nielen znaky slovíčka, ale aj jeho správnu výslovnosť.  Každej slabike prináleží nejaký tón. Pôvodne mala čínština väčšinu slov jednoslabičných. 

Mandarínska čínština má okrem nultého, t.j. žiadneho, len 4 tóny: vysoký (alebo tzv. rovný), stúpavý, klesavo-stúpavý a klesavý, ktoré sa dajú ľahko naučiť. 

Ukážka:

http://www.youtube.com/watch?v=hUMRqziD3BY

 

Jazykový kurz čínskeho jazyka so všeobecným zameraním

Tieto kurzy kladú dôraz na komunikačný a najmä konverzačný aspekt, nakoľko vieme, že pre klienta je dôležité využiť získané znalosti v praxi.

Kurzy prebiehajú pod vedením slovenských alebo čínskych lektorov.

Čínština pre začiatočníkov -  Ni hao! -  你好!  (Ahoj!)

Kurz vám zabezpečí základnú slovnú zásobu ohľadom cestovania, stravovania, ubytovania, nakupovania, služieb, voľného času alebo návštevy u lekára. Budete schopní dorozumieť sa jednoduchou formou, takže na pracovnej ceste, či dovolenke v Číne už nebudete úplne odkázaní na neustálu pomoc tlmočníka alebo sprievodcu a váš pobyt v tejto fascinujúcej krajine plnej kontrastov si budete môcť vychutnať oveľa intenzívnejšie.

Konverzačný kurz čínskeho jazyka

Konverzačné kurzy sú určené pre mierne pokročilých a pokročilých študentov.

Cieľom kurzu je stimulovať verbálnu komunikáciu a rozšíriť slovnú zásobu v rôznych oblastiach. Počas kurzu účastníci získajú väčšiu istotu a sebavedomie v rámci čínskej konverzácie a zbavia sa komunikačného bloku.  Tématický okruh konverzačného jazykového programu zastrešuje praktické oblasti každodenného života.

Na žiadosť výber tém prispôsobíme vašim špecifickým požiadavkám, ktoré zadáte pri objednávke a na základe ktorých si lektor/ka pripraví osnovu kurzu.

Štúdijný plán a dĺžku trvania kurzov vám navrhneme podľa vašich požiadaviek a radi vám zodpovieme na akékoľvek otázky.

Učebný materiál doporučuje lektor/ka na základe vášho štúdijného plánu.

Aktualityzobraz všetky

  • Dočasné prerušenie vyučovania
    Z dôvodu preventívneho dočasného zatvorenia väčšiny škôl, z ktorých sú naši študenti, sme sa rozhodli dočasne prerušiť výuku vo VŠETKÝCH JAZYKOVÝCH KURZOCH (vrátane individuálnych) predbežne od 9.3.2020 do 13.3.2020. V nasledujúcom období prebehne profesionálna dezinfekcia štúdijných priestorov.Všetkých našich klientov budeme informovať aj písomne. čítaj viac

Downloadzobraz všetky

PRIHLÁŠKA šk.rok 2019/2020
Obchodné podmienky/ Podmienky účasti v jazykových kurzoch

Facebook

Twitter

Babylon Academy - jazyková agentúra