Babylon Academy jazyková agentúra FIREMNÉ JAZYKOVÉ KURZY – JAZYKOVÉ POBYTY - PREKLADY
VAŠE ÚSPEŠNÉ ŠTÚDIUM JE NÁŠ CIEĽ

Angličtina

Kurzy anglického jazyka sú pre všetky vekové kategórie a s rôznym zameraním

Angličtina so všeobecným zameraním

Tieto kurzy spĺňajú štúdijné kritéria Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) v rámci jednotlivých jazykových úrovní  A1-C2.   

Zameriavajú sa na rozvoj všetkých jazykových zručností (gramatika, čítanie, počúvanie, písanie a konverzácia) s dôrazom na komunikáciu.  Účastníci kurzov sú zaradení do vedomostných úrovní na základe výsledkov vstupného vedomostného auditu a v rámci štúdijného programu je cieľom kurzu dosiahnutie nasledujúcej úrovne.

Spoločný európsky referenčný rámec
(SERR)

Úroveň Level Európsky stupeň
Úplný začiatočník Basic A1
Začiatočník Elementary A2
Mierne pokročilý Pre-Intermediate A2
Stredne pokročilý Intermediate B1
Viac-stredne pokročilý Upper-Intermediate B2
Pokročilý Advanced C1
Odborná úroveň Proficiency C2

 

BUSINESS ENGLISH

Naučíte sa pohotovo profesionálne reagovať v rôznych pracovných situáciách, zdokonalíte si verbálnu komunikáciu a získate sebavedomie pri komunikácii so zahraničnými partnermi. 

Precvičíte si rôzne modelové situácie, zdokonalíte sa v obchodnej korešpondencii.

Počas individuálnych kurzov sme ochotní pomôcť vám aj s konkrétnymi prezentáciami, či mailovou komunikáciou. 

V skupinových kurzoch si taktiež vyskúšate fiktívnu prezentáciu a jednania, či pracovné stretnutia v angličtine.

Učebnice volíme podľa profesijného zamerania účastníkov kurzu.

* Účasť na kurzoch s obchodným zameraním je podmienená dosiahnutím minimálne mierne pokročilej úrovne uchádzačov.

Konverzačné kurzy angličtiny  

Cieľom konverzačných kurzov je rozvinutie zručností verbálnej komunikácie, rozšírenie slovnej zásoby a odbúranie komunikačného bloku, vďaka čomu nadobudnete väčšie sebavedomie v rámci hovoreného prejavu. Oboznámite sa s idiomatickými spojeniami a frázami. Kurzy prebiehajú formou diskusií na rôzne témy, lektor využíva interaktívne cvičenia, metódu role-play, rozhovory, účastníci sa naučia pripravovať si prezentácie, či prejavy a následne ich odprezentovať.

Konverzačné kurzy doporučujeme pre účastníkov od úrovne stredne pokročilej a vyššie (v kurzoch sú učastníci tej istej jazykovej úrovne), nakoľko konverzácia si vyžaduje znalosť určitej slovnej zásoby a základy gramatiky. 

Individuálne - tématické kurzy angličtiny "na mieru"

Tieto jazykové kurzy dizajnujeme presne podľa vašich požiadaviek. Pripravíme vás na pracovný pohovor – tzv. job hunting, či už z pozície kandidáta alebo HR reprezentanta. Poskytneme plnú asistenciu pri príprave na  prezentáciu, zahraničný pracovný pobyt, konferenciu alebo na prijatie zahraničnej návštevy, prípadne zabezpečíme jazykovú prípravu na dovolenku alebo výlet do zahraničia.  Prispôsobíme sa akejkoľvek požiadavke.

Trvanie kurzu môže mať rozsah - od troch hodín vyššie; podľa účelu kurzu.

Au-pair jazykové kurzy angličtiny

Tento jazykový kurz poskytujeme buď individuálnou formou priamo u klienta – „ONE TO ONE“ kurz, alebo organizovaním intenzívnych jazykových au-pair školení, o ktorých budeme včas informovať na našej webstránke v sekcii Aktuality.     

Individuálny au-pair jazykový kurz si môžete objednať kedykoľvek.

Po absolvovaní takéhoto kurzu alebo intenzívneho školenia budete pripravení na svoj au-pair pobyt z hľadiska adekvátnej základnej slovnej zásoby a základov gramatiky, ktorá sa od au-pair očakáva. Budete môcť sebaisto vyraziť za novými zážitkami a autentickým štúdiom anglického jazyka, lebo dorozumieť sa v rámci každodenných situácií už nebude pre vás problém. 

 

MONTESSORI ANGLIČTINA pre deti (5-7 rokov)

Kvalifikovaní lektori vedú hodiny hravou Montessori formou, pri ktorej deti získavajú novú slovnú zásobu pri rôznych aktivitách a zábavných činnostiach (hry, mini divadielka, pesničky, riekanky).  Získané vedomosti si utužujú a opakujú na každej hodine.

Babylon Academy - jazyková agentúra